Design a site like this with WordPress.com
Rozpocznij

Jak napisać lub przetłumaczyć streszczenie pracy dyplomowej po angielsku?

W jakim celu tłumaczy się streszczenie na język angielski?

Tłumaczenie streszczenia pracy dyplomowej na język angielski jest najczęściej warunkiem zaakceptowania pracy przez promotora. Przygotowanie tłumaczenia zaleca się nawet wtedy, gdy taki obowiązek nie istnieje, ponieważ abstrakt w języku angielskim zamieszcza się w repozytoriach elektronicznych bibliotek uniwersyteckich. Przetłumaczenie streszczenia sprawi, że praca będzie mogła dotrzeć do grona odbiorców z całego świata.

Tłumaczenie pracy licencjackiej, magisterskiej, inżynierskiej na język angielski

O tym jak napisać streszczenie pracy dyplomowej w języku polskim dowiesz się na tej stronie.

Streszczenie pracy licencjackiej, magisterskiej lub inżynierskiej w języku angielskim umieszczane jest z reguły na samym początku całej pracy. Wobec tego, od jakości tłumaczenia zależeć będzie pierwsze wrażenie, jakie odniesie promotor, recenzent, potencjalny pracodawca lub każda inna władająca językiem angielskim osoba, która sięgnie po naszą pracę.

Streszczenie można wykonać samemu, o ile nasza znajomość języka angielskiego jest na tyle zaawansowana, że przy wykonywaniu tłumaczenia weźmiemy pod uwagę różnice między składnią języka polskiego i angielskiego. Przede wszystkim konieczne będzie użycie różnych czasów gramatycznych.

O czym należy pamiętać, pisząc streszczenie pracy dyplomowej

W pierwszej części streszczenia pracy zamieszcza się informacje dotyczące jej tematu, budowy i liczby rozdziałów. Wynika z tego, że możemy zastosować zarówno czasu teraźniejszy, jak i przeszły, lecz nigdy przyszły, jako że odnosimy się do już istniejącej pracy. Streszczenie jest w końcu przygotowywane po zakończeniu pisania danej pracy.

Przykładowe wyrażenia do zaprezentowania zakresu i objętości pracy dyplomowej

This study investigates… –  Celem niniejszej pracy jest zbadanie…

This study investigated… –  Celem niniejszej pracy było zbadanie…

This study examines the role of…  – Niniejsza praca ma na celu zbadanie roli…

The thesis investigates the effect of … –  Zadaniem niniejszej pracy jest zbadanie wpływu…

The thesis contains… chapters. – Niniejsza praca zawiera… rozdziałów.

The main aims of the study include… – Celem pracy jest… (jeśli istnieje ich kilka)

Streszczenie metodologii w pracy dyplomowej

Kolejnym krokiem w pisaniu streszczenia pracy dyplomowej jest nawiązanie do metodologii, jaką wykorzystano do osiągnięcia jej celu. Używa się tu najczęściej czasu przeszłego (Past Simple), jako że opisane zostają już zakończone czynności. Zamiast:

Questionnaires will be used to…

użyjemy więc:

Questionnaires were used to… –  Wykorzystano kwestionariusze do….

W tej części będzie można również zastosować takie zwroty, jak:

A field study was conducted to…  –  Przeprowadzono badania terenowe w celu…

An experiment was carried out to… –  Przeprowadzono eksperyment w celu…

Several methods were employed… –  Zastosowano kilka metod…

Podsumowanie i wnioski w pracy dyplomowej – przydatne zwroty

Końcowa część streszczenia pracy dyplomowej zawiera podsumowanie i najważniejsze wnioski, do jakich doszedł autor. Tutaj najbardziej odpowiednie będzie użycie czasu przeszłego (Past Simple), np.

Based on these results, it was concluded that… –  Na podstawie tych wyników stwierdzono, że…

The author concluded that… – Autor stwierdził, że…

Możliwe jest także użycie czasu teraźniejszego (Present Simple):

One of the main conclusions that can be drawn after… –  Jednym z głównych wniosków, jaki nasuwa się po…

This conclusion follows from the fact that… –  Wynika stąd wniosek, że…

Zlecenie przetłumaczenia streszczenia pracy licencjackiej, magisterskiej lub inżynierskiej tłumaczowi

Jak widać poprawne przetłumaczenie streszczenia pracy dyplomowej wymaga bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, przede wszystkim gramatyki i składni. Najczęstszym problemem studentów decydujących się napisać samodzielnie streszczenie w języku angielskim jest dosłowne tłumaczenie całych konstrukcji i zdań. To może skutkować poważnymi błędami, które negatywnie wpłyną na odbiór całej pracy. Kluczowe jest także dokładne oddanie terminologii użytej w oryginale. W zadaniu tym niezbędne staje się niekiedy skorzystanie ze słowników specjalistycznych

Dlatego, jeśli nie jesteśmy w pełni pewni swoich sił, warto zlecić tego rodzaju przekład profesjonalnemu tłumaczowi. Ci, którzy przygotowali już tłumaczenie streszczenia samodzielnie, lecz chcieliby zweryfikować gotowy tekst, także mogą zwrócić się o pomoc do tłumacza. Koszt korekty zwykle oscyluje wokół połowy kosztu tłumaczenia.

Wszystkie osoby potrzebujące pomocy w zakresie tego rodzaju tłumaczeń zapraszam do skorzystania z mojej oferty. Przetłumaczenie jednej strony kosztuje już od 33 zł. Darmową wycenę można otrzymać wysyłając wiadomość na adres kontakt@portalingua.pl lub korzystając z formularza, który umożliwi również przesłanie plików. Zainteresowanych tłumaczeniem innych tekstów zapraszam do przejrzenia mojej oferty.

Reklama
%d blogerów lubi to: